فهرست محصولات | SPAMED

دستکش لاتکس پودری

12

دستکشی که برای پوشش کامل دست کارکنان مراکز درمانی طراحی شده و به عنوان مانعی در مقابل پخش عفونت عمل می کند.