سینا پارس آریا / درباره ما

شرکت سینا پارس آریا

شرکت سینا پارس آریا در سال 1382 تاسیس شده  و در زمینه های مختلفی فعالیت می کند. این شرکت پس از انجام مطالعات و نیازسنجی به حوزه تجهیزات و لوازم پزشکی وارد شد. اینک این شرکت با برند اختصاصی خود SPAMED  در زمینه لوازم پزشکی مشغول فعالیت است