سینا پارس آریا / اخبار / اخبار و اطلاعیه ها

     ( تاریخ 1400/04/27

 


      ( تاریخ 1399/06/15, لینک اداره کل تجهیزات پزشکی ) 


          ( تاریخ 1399/06/01 ) 


      • مصوبه ستاد مقابله با ویروس کرونا در مسئولیت و انجام امور لجستیک تامین و توزیع انواع اقلام حفاظت فردی نهادها، دستگاه های دولتی، مراکز غیردرمانی و توزیع داروخانه ای توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان های تابعه آن در سراسر کشور 

            ( تاریخ 1399/04/25, لینک اداره کل تجهیزات پزشکی )