• میکروست
  میکروست
 • اسکالپ وین
  اسکالپ وین
 • ست سرم
  ست سرم
  برای تجویز مایعات وریدی از طریق آنژیوکت ، اسکالپ وین استفاده می شود- مصرفی عمومی
 • آنژیوکت
  آنژیوکت
  کانولایی که برای شروع خط داخل سیاهرگی استفاده می شود. این کانولا معمولاً 14 تا 34 گیج است و از پلی پروپلین یا پلیمر ساخته شده است و یک سوزن برای سوراخ کردن رگ، بال هایی برای پایداری
 • نیتریل مشکی
  نیتریل مشکی
  دستکشی که برای پوشش کامل دست کارکنان مراکز درمانی طراحی شده و به عنوان مانعی در مقابل پخش عفونت عمل می کند. استفاده از این دستکش‌ها برای کارکنان راحت است.
 • دستکش وینیل
  دستکش وینیل
  دستکشی که برای پوشش کامل دست کارکنان مراکز درمانی و محیط های آزمایشگاهی طراحی شده و به عنوان مانعی در مقابل پخش عفونت و حفظ بهداشت محیط عمل می کند.
 • دستکش لاتکس بدون پودر
  دستکش لاتکس بدون پودر
  دستکشی که برای پوشش کامل دست کارکنان مراکز درمانی طراحی شده و به عنوان مانعی در مقابل پخش عفونت عمل می کند.
 • دستکش لاتکس پودری
  دستکش لاتکس پودری
  دستکشی که برای پوشش کامل دست کارکنان مراکز درمانی طراحی شده و به عنوان مانعی در مقابل پخش عفونت عمل می کند.
 • دستکش نیتریل آبی
  دستکش نیتریل آبی
  دستکشی که برای پوشش کامل دست کارکنان مراکز درمانی طراحی شده و به عنوان مانعی در مقابل پخش عفونت عمل می کند.
 • دستکش جراحی بدون پودر
  دستکش جراحی بدون پودر

محصولات | INTCO