شرکت های توزیعی 
 ردیف  نام   شماره تماس  آدرس 
 1  دهکده تجهیز فرید 071-38243069  شیراز خیابان فتح المبین بلوار صلح نبش کوچه 8 
 2  سلامت اندیشان هدف درمان پارس 071-32340010  شیراز خیابان مشیر فاطمی ساختمان تجاری جوام طبقه 5 وحد شرقی  
اصناف 
 ردیف    نام  شماره تماس    آدرس
 تجهیزات پزشکی ویدا  071-36289265 شیراز خیابان قصر دشت بلوار شهید بهشتی پلاک 94 مجتمع خلد برین طبقه 4 واحد 12