شرکت های توزیعی 
 ردیف  نام   شماره تماس  آدرس 
 1  دهکده تجهیز فرید 071-38243069  شیراز خیابان فتح المبین بلوار صلح نبش کوچه 8 
 2 هورسان طب اروند 071-32254788  محله 20 متری سینما سعدی خیابان 7 تیر خیابان قصر دشت مجتمع تجاری رز طبقه دوم واحد 3
اصناف 
 ردیف    نام  شماره تماس    آدرس
 اردیبهشت جنوب  071-2301865 خیابان زرهی بلوار باغ حوض کوچه 12 پ 41